PÆDAGOGIK

Pædagogikken i Alkalær-metoden indeholder mange helt nye og utraditionelle tanker. Selve navnet Alkalær er skabt ud fra overbevisningen og erfaringen om at alle kan re at læse.

Tanken om at alle kan lære at læse, har vidtrækkende konsekvenser, ikke mindst for læseindlæring på begynderniveau samt i indskolingen. Det har nemlig vist sig at læsningen bliver meget lettere og mere logisk for børnene hvis man udelukkende bruger såkaldt lydrette ord (ord der staves som de siges). Resultatet er at langt flere kan læse meget mere og langt tidligere.

Det er ikke længere urealistisk at børn der rækker ud efter læsning, kan mestre det allerede fra 3-4-årsalderen. Det er imidlertid vigtigt at børnene selv har lyst til at lære at læse! Læsning på begyndertrinet må aldrig ske på baggrund af voksnes ambitioner på barnets vegne.

Opdagelsen af Læsetrappen og dens naturlige læseudviklingstrin markerer begyndelsen på en helt ny epoke inden for læseområdet. Med indførelsen af Læsetrappen kan Danmark således blive det første land i verden der garanterer at alle lærer at læse.

Alkalærs pædagogik tager udgangspunkt i barnets verden. Derfor er bøgerne spækket med gode historier og sjove tegninger, og cd’erne er fulde af børnevenlige sange og musik.

Vores børn er det dyrebareste vi har. De fortjener det bedste – også når det gælder uddannelse.

Rigtig god fornøjelse!

AlkalærHer er et afsnit fra håndbogen Læsetrappen hvor Eag V. Hansn i 2010 er på forkant med tidens hotte emne: Nationale test.

TEST: PEST ELLER FEST?

Test, prøver og karakterer er noget der i den grad kan vække negative følelser. Mange mennesker har følt den ubehagelige side ved at gå til eksamen: Ondt i maven og følelser af pres, stress, uretfærdighed og mindreværd. Det er grunden til at mange skyr test, prøver og eksamener som pe-sten. Og det er også grunden til at unge mennesker forsøger at klare eksamenspresset ved hjælp af betablokkere (blodtryks- og angstdæmpende medicin) samt forskellige koffeinholdige energidrikke.

Nu såvel som dengang de blev indført, har de nationale test været et ’hot’ emne i den offentlige debat. Spørgsmålet er om test er en personlig hjælp til den enkelte elev, eller om formålet i virkeligheden er at optimere den faglige kompetence så han senere kan yde sit bedste for samfundet? Med andre ord: Er test for livet eller for erhvervslivet?

Test kan være udmærkede, men de skal først og fremmest være en sag mellem lærer og elev. Den kendte uddannelsesforsker Peter Mortimore understreger at for meget fokus på test virker stressende og demotiverende for mange elever. Han har været på nært hold af et af Europas mest gennemkontrollerede skolesystemer, nemlig det engelske, som i disse år oplever det paradoksale at score stadig højere i de nationale test, men samtidig ringere i de internationale PISA-undersøgelser.
Et af de mest uheldige aspekter ved test og prøver finder man ved at teste eleven på et niveau hvor man i forvejen ved han ikke er, men hvor han, fordi han har en bestemt alder eller befinder sig på et bestemt klassetrin, forventes at befinde sig rent fagligt. Det kan være o.k. for den fagligt stærke elev, men nedværdigende for den langsomme. Den slags er med til at give test og prøver et dårligt ry. At teste 2.-klasses-elever i dansk for ord som fx ”bødker”, ”kompetence” og ”veneration”, som det er sket i de hjemlige nationale test, vidner desværre om mangel på ’fingerspitzgefühl’ mht. elevernes verden og virkelighed, og kan kun være med til at gøre dem kede af det.

En test må aldrig blive det vigtigste. Den situation kan opstå hvis hele den daglige undervisning er tunet ind på at bestå den næste store test, hvorved skolen kan komme til at fungere som en uddannelsesfabrik. Visse steder i USA kan man opleve at skoler får økonomisk tilskud alt efter hvor højt de scorer. Imidlertid bør man være varsom med en sådan model fordi den har tendens til at kvæle kreativitet og selvstændighed. Samtidig kan det være fristende for de enkelte skoler at manipulere med tal og statistikker eller fjerne de svageste elever for at hæve gennemsnittet. Ved at offentliggøre resultaterne fra de nationale test, altså en rang-ordning af skolerne, er der en potentiel fare for at det samme kunne ske i Danmark. En anden måde at gribe sagen an på ville være kun at offentliggøre de skoler der klarer sig allerbedst, fx "Skolernes top-10", som positivt forbillede for andre. Sund konkurrence hvor alle stræber.

Et positivt træk ved skriftlige prøver er at de er mere neutrale og uafhængige af lærerens forhold til den enkelte elev. Således vil lærerens ’kæledægge’ ikke nødvendigvis klare sig godt til den slags prøver. Mundtlige eksamener på højere klassetrin tester først og fremmest elevens retoriske færdigheder og er ikke særlig brugbare.

Optimalt set burde test være en håndsrækning til den enkelte elev, så han kan være sikker på at han kan det han selv har besluttet sig for at lære. Når test går hen og bliver til pest, skyldes det først og fremmest at andre overtager styringen på bekostning af individets selvbestemmelse. Elever der føler at de er medbestemmende, har det som regel helt fint med at blive testet og prøvet. Dybest set burde enhver test på ethvert niveau være frivillig. Man må altså beslutte sig for om man vil bruge test som sorterings-redskab eller pædagogisk hjælpemiddel. Kun det sidste kan anbefales.

Hvis test er et problem, så er vejen frem paradoksalt nok endnu flere test – vel at mærke ikke store, tunge og afskrækkende, men små og lette test der gør under-visningen tryg og virkelighedsnær for eleven og samtidig viser vejen frem. I forbindelse med denne læse-metode er det efterhånden afprøvet i et utal af skoleklasser at indskolingselever der er i færd med at bryde læsekoden, oplever daglige test som noget helt normalt og ofte med stor begejstring. En bestået test er samtidig en mulighed for læreren til at fortælle eleven at han klarer sig godt. Anerkendelse af fremskridt giver glæde og tryghed hos barnet.

At påstå at test ligefrem skulle være fest, er nok at strække den for vidt. Ikke desto mindre kan test i den rigtige udformning og i rimelige mængder være med til at skabe en ivrig og festlig stemning, både for det enkelte barn og i klasselokalet som helhed.


HÅNDBOGEN LÆSETRAPPEN HÅNDBOGEN LÆSETRAPPEN

Håndbog til lærere, forældre og studerende. En grundig beskrivelse af resultatbaseret undervisning efter Alkalær-metoden.

200,00 DKK
Du sparer 33,33% Førpris: 300,00 DKK
PLAKATEN LÆSETRAPPEN PLAKATEN LÆSETRAPPEN

Læsetrappens enkelte trin illustreret, 70 x 100 cm.

150,00 DKK
STYR PÅ KLASSEN - undgå praksischok / overlev inklusion ***NYHED*** STYR PÅ KLASSEN - undgå praksischok / overlev inklusion ***NYHED***

Håndbog på 336 sider til lærere der ønsker at forbedre deres evner til at styre klassen i den nye inklusionsvirkelighed.

200,00 DKK
Du sparer 33,33% Førpris: 300,00 DKKAlkalær ApS - Bygmarken 4a - Værebro - 3650 Ølstykke - Telefon 44 66 27 27 - E-mail info@alkalaer.dk - CVR 38764683
Klik her for vores mobilside